You are here:

Diensten.

Uw Security Partner!

Diensten.

U kent uw bedrijf, wij zijn expert op het gebied van Risk Management en ICT-security

Door de handen ineen te slaan zijn we in staat om succesvol ICT (security) beleid vorm te geven. We gaan de samenwerking aan met uw bestaande ICT-partners, zoals applicatieleveranciers en beheerders van uw ICT-infrastructuur.

Het is tegenwoordig belangrijk om ICT-security als los onderdeel te zien. OneSec is hierin uw partner. Met een team vol ervaring, kennis en een groot portfolio van oplossingen die kunnen bijdragen aan uw veiligheid, zijn wij de ideale versterking voor uw Security organisatie. Wil je écht alles halen uit onze samenwerking? Bekijk de +One abonnementen.

Waar kunnen wij u bij helpen?

Cyber Security & Planning.

Cybersecurity is het proces van het beschermen van computersystemen, netwerken, mobiele apparaten en elektronische data tegen ongeautoriseerde toegang, aanvallen en diefstal. Dit omvat verschillende beveiligingsmaatregelen, zoals firewalls, antivirussoftware, encryptie en inbraakdetectiesystemen. Het doel van cybersecurity is om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens te waarborgen.

Cybersecurity heeft de laatste jaren flink aan bewustwording gewonnen. Hackers gebruiken steeds geavanceerdere technieken om uw gegevens in handen te krijgen. De gevolgen van deze inbraak op uw privé gegevens zijn in sommige gevallen groot. We zijn er niet om u bang te maken. We zijn er wel om u te beschermen tegen deze cyberaanvallen.

Met ons Cybersecurity & Planning programma stellen we een maatwerk strategie op voor uw bedrijf of organisatie. Het doel van deze strategie is het beveiligen van al uw gegevens en documenten tegen aanvallen van buitenaf. Met ons Cybersecurity & Planning programma gaan we aan de slag met de volgende punten:

Cyber security zorgt ervoor dat computersystemen, netwerken, mobiele apparaten en elektronische gegevens veilig worden gehouden. Goede IT-beveiliging voorkomt ongeautoriseerde toegang, cyberaanvallen en datadiefstal door middel van allesomvattende bescherming zoals firewalls, antivirussoftware, encryptietechnieken en inbraakdetectiesystemen. Het primaire doel is het beschermen van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens.

In recente jaren is het bewustzijn over cyber security flink toegenomen, vooral omdat hackers geavanceerdere methoden ontwikkelen om toegang te krijgen tot gevoelige informatie. Dergelijke inbreuken kunnen ernstige gevolgen hebben voor persoonlijke en zakelijke gegevens. Ons doel is niet om angst te zaaien, maar om adequate bescherming te bieden tegen deze dreigingen.

Ons gespecialiseerde Cyber security & Planning programma biedt een op maat gemaakte strategie om de gegevens en documenten van uw bedrijf of organisatie te beveiligen tegen een externe aanvallen. Door de implementatie van dit programma en deze scans richten we ons op diverse belangrijke aspecten om uw digitale veiligheid te garanderen.

Risico’s zijn een onvermijdelijk onderdeel van zowel het dagelijks leven als de digitale wereld, waarbij volledige uitsluiting onmogelijk is. Echter, door risico’s in kaart te brengen, kunnen we tijdig actie ondernemen om ze te beheersen, vooral binnen het domein van cyber security. Een risicoanalyse speelt een fundamentele rol in het waarborgen van de veiligheid van organisaties en hun systemen. Deze analyse bevat een grondige evaluatie van verschillende elementen binnen cyber security, waaronder het netwerk, de infrastructuur, software, hardware. en de processen en procedures. Hierbij wordt gezocht naar potentiële risico’s.

Een risicoanalyse in de cyber security gaat verder dan alleen analyse; het bevat ook actieve stappen om dreigingen in de kiem te smoren. Dit kan gebeuren door het implementeren van beveiligingsmaatregelen zoals firewalls, antivirussoftware en het uitvoeren van authenticatie- en autorisatieprocedures. Regelmatige risicoanalyses zijn cruciaal voor een proactieve benadering van cyber security. Ze stellen organisaties in staat om nieuwe risico’s en bedreigingen te identificeren en de effectiviteit van bestaande beveiligingsmaatregelen te beoordelen. Door deze analyses systematisch uit te voeren kunnen organisaties hun risico’s minimaliseren en hun gegevens en systemen effectief beschermen tegen cyber security bedreigingen.

Een ongeluk zit in een klein hoekje’. Ook in de wereld van cyber security ligt een incident altijd op de loer. Wanneer een datalek of andere calamiteit zich voordoet, is een snelle en adequate reactie cruciaal om verdere schade te voorkomen. Het hebben van een goed ontwikkeld incident response-plan en het regelmatig oefenen hiervan, stelt een organisatie in staat om effectief en snel te reageren op beveiligingsincidenten, waardoor de impact ervan aanzienlijk wordt verminderd.

Het incident response-proces bestaat uit meerdere fasen, elk met een specifieke functie:

Voorbereiding: In deze initiële fase worden plannen en procedures ontwikkeld voor het detecteren, analyseren, beheersen en herstellen van beveiligingsincidenten.

Detectie: Hier wordt een beveiligingsincident geïdentificeerd, hetzij door netwerkverkeer te monitoren of door meldingen van gebruikers.

Analyse: In deze fase wordt het incident grondig geanalyseerd om de bron, de omvang van de impact en de oorzaken te bepalen.

Herstel: De focus ligt op het herstellen van de aangetaste systemen of applicaties en het herstellen van de normale bedrijfsvoering. Dit kan inhouden dat back-ups worden hersteld of bepaalde software opnieuw wordt geïnstalleerd.

Evaluatie: Ten slotte wordt het incident geëvalueerd om de effectiviteit van de respons te beoordelen en lessen te trekken voor toekomstige preventie van vergelijkbare incidenten.

Dit systematische proces waarborgt dat organisaties niet alleen reactief, maar ook proactief kunnen handelen bij cyber security incidenten.

Bent u benieuwd naar de effectiviteit van de beveiliging van uw ICT-omgeving? Pentesting of penetratietesten biedt een oplossing. Deze methode is erop gericht om de beveiliging van computersystemen door middel van gesimuleerde cyberaanvallen te evalueren, waardoor u inzicht krijgt in de kwetsbaarheden van uw systeem. Het unieke aan pentesting is dat het deze zwakke plekken blootlegt zonder daadwerkelijke schade te veroorzaken of data te verliezen.

Hoe werkt pentesting?

Ethical hackers, ofwel ethische hackers, voeren pentesting uit door op diverse manieren te proberen uw netwerk of systeem binnen te dringen, gebruikmakend van geavanceerde tools. Deze gesimuleerde aanvallen bootsen ‘echte’ cyberaanvallen na, waardoor u een realistisch beeld krijgt van de veiligheid van uw systemen. Belangrijk is dat een pentest altijd plaatsvindt met uitdrukkelijke toestemming van de betreffende organisatie.

Periodieke uitvoering

Gezien de voortdurende evolutie van hackers en hun methoden, is het van cruciaal belang om pentesting regelmatig uit te voeren. Dit zorgt ervoor dat u continu op de hoogte blijft van de laatste kwetsbaarheden binnen uw cyber security. Door periodieke pentesting kunt u veel risico’s uitsluiten en steeds opnieuw de veiligheid van uw systemen verifiëren. Het is een proactieve stap in het beheren en verbeteren van uw cyber security-strategie.

Risicoanalyses.

Risico’s zijn overal. Uitsluiten kunt u ze nooit helemaal, maar u kunt er wel alles aan doen om risico’s in kaart te brengen zodat u op tijd kan handelen. Ook in de cybersecurity is een risicoanalyse een cruciale stap om de veiligheid van een organisatie of systeem te waarborgen.

Tijdens een risicoanalyse worden verschillende aspecten binnen cybersecurity geëvalueerd. Het netwerk, de infrastructuur, de software en hardware en de processen en procedures worden alle geanalyseerd op mogelijke risico’s.

Tijdens een risicoanalyse wordt er niet alleen maar geanalyseerd. Er wordt ook gehandeld om de aanstaande risico’s in de kiem te smoren. Dit kan worden gedaan door het implementeren van firewalls of antivirus software en het uitvoeren van authenticatie- en autorisatie procedures.

Het uitvoeren van een regelmatige risicoanalyse binnen de cybersecurity is van groot belang om een proactieve aanpak van cybersecurity te garanderen. Het kan een organisatie helpen bij het identificeren van nieuwe risico’s en bedreigingen, en het beoordelen van de effectiviteit van de huidige beveiligingsmaatregelen. Door deze analyse uit te voeren, kan een organisatie risico’s minimaliseren en de gegevens en systemen beschermen tegen cyberaanvallen.

Pentesting.

Wil u weten hoe goed uw ICT-omgeving beveiligd is? Neem de proef op de som met pentesting. Dit is een methode om de beveiliging van een computersysteem te checken. Door middel van een gesimuleerde cyberaanval, kunt u precies zien waar de kwetsbaarheden liggen en waar uw beveiliging versterkt kan worden, zonder dat er schade wordt aangericht of data verloren gaat.

Hoe werkt pentesting?
Ethical hackers proberen tijdens pentesting (ook wel penetratie testing genoemd) op verschillende manieren uw netwerk of systeem binnen te dringen. Dit wordt gedaan met allerlei geavanceerde tooling. Op deze manier kunnen ‘echte’ aanvallen goed worden nagebootst. Zo’n pentest vindt alleen plaats wanneer hiervoor toestemming is gegeven door de organisatie zelf.

Periodieke uitvoering
Het mag geen geheim zijn dat hackers steeds slimmer worden. Elke dag worden nieuwe manieren gevonden om systemen binnen te dringen. Om die reden raden wij aan om pentesting periodiek uit te voeren. Op deze manier sluit u veel risico’s uit en weet u telkens weer waar de kwetsbaarheden van uw cybersecurity liggen.

& Meer.

De digitale ontwikkelingen en  cyber criminelen en gaan razendsnel. U moet als organisatie, in het geval van nieuwe uitdagingen snel kunnen schakelen.

Staat uw uitdaging hier niet tussen?
Wij hebben een groot portfolio van oplossing die kunnen bijdragen aan het managen van uw uitdagingen van nu en van morgen.

Wij staan open voor nieuwe projecten. Laten we samen uw risico's managen!